alpha by Thai Credit

ฟีเจอร์

ช่องทางการดาวน์โหลด

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

วงเงินการทำธุรกรรม

การใช้งานอย่างปลอดภัย


1. ควรหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน alpha by Thai Credit หรือแอปพลิเคชันต่างๆ จากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจาก App Store และ Google Play Store เท่านั้น

2. แอปพลิเคชันจริงชื่อ alpha by Thai Credit  และพัฒนาโดย ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

3. ควรหลีกเลี่ยงแอปพลิเคชันน่าสงสัย หากพบเห็น ให้แจ้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-697-5454 ทันที

4. ไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์ที่ได้รับการดัดแปลงระบบปฏิบัติการ (Jail Break สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Root สำหรับระบบปฏิบัติการ Android)

5. ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ล้าสมัย (Obsolete Operating System)

6. ควรอัปเดต alpha by Thai Credit ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันอยู่เสมอ

7. ควรติดตั้งแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสบนโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต โดยเฉพาะเครื่องที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์

8. หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะเมื่อทำธุรกรรมทางการเงิน

9. ไม่ควรกำหนดรหัสผ่าน (Mobile PIN) ด้วยตัวเลขที่คาดเดาง่าย เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต ทะเบียนรถ วันเดือนปีเกิด

10. ตั้งรหัสเข้าใช้งานอุปกรณ์ (โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต) และระวังการป้อนรหัสเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

11. ควรเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานอุปกรณ์ (โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต) และรหัสเข้าใช้งาน alpha by Thai Credit อย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรกำหนดเป็นเลขชุดเดียวกัน

12. ควรออกจาก alpha by Thai Credit โดยการ Log out ทุกครั้งหลังทำธุรกรรมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการลักลอบใช้งานจากผู้ไม่ประสงค์ดี

13. ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม เลขที่บัญชี รหัสผ่านต่างๆ แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

14. เพื่อความปลอดภัย หากต้องส่งอุปกรณ์เข้าซ่อมแซม หรือขายต่อ ให้ลบแอปพลิเคชัน alpha by Thai Credit ออกจากเครื่อง หรือตั้งค่ากลับสู่การตั้งค่าโรงงาน

15. ไม่ควรให้บุคคลอื่นใช้โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต ของท่านที่มีการลงแอปพลิเคชันทางการเงินไว้

16. ไม่ควรเพิ่มลายนิ้วมือหรือใบหน้า (Touch ID หรือ Face ID) ของบุคคลอื่นบนอุปกรณ์ของท่าน เพราะทุกลายนิ้วมือหรือใบหน้า (Touch ID หรือ Face ID) ที่อยู่บนอุปกรณ์ของท่านจะสามารถ Log in เข้าใช้งาน alpha by Thai Credit แทนรหัสผ่าน (Mobile PIN) ได้

17. กรณีโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตสูญหาย ขอให้ท่านรีบติดต่อธนาคารทันทีผ่านช่องทาง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-697-5454 หรือสาขาธนาคาร เพื่อระงับการใช้บริการชั่วคราว

18. กรณีที่ท่านได้รับการแจ้งเตือนการทำรายการต่างๆ เช่น โอนเงิน เติมเงิน หรือชำระค่าสินค้าและบริการ โดยที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ทำรายการ ควรรีบติดต่อธนาคารทันทีผ่านช่องทาง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-697-5454  หรือสาขาธนาคาร

โอนเงินผิดบัญชีต้องทำอย่างไร

   
    กรณีลูกค้าโอนเงิน/เติมเงิน/ชำระค่าสินค้าและบริการผิด ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินกลับให้ได้ เนื่องจากธนาคารไม่มีสิทธิ์โอนเงินของลูกค้าท่านใดก็ตามออกไปโดยพลการ แต่สิ่งที่ธนาคารสามารถช่วยได้คือ การเป็นตัวกลางช่วยประสานงานกับธนาคาร/บริษัทปลายทางที่ลูกค้าโอนเงินผิดให้ โดยเอกสารที่ลูกค้าผู้ทำรายการโอนเงินผิดต้องเตรียม มีดังนี้

1. รายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานที่มีตราครุฑ ระบุชื่อธนาคารที่ทำรายการทั้งฝั่งต้นทางและปลายทาง วันที่และเวลาที่ทำรายการ จำนวนเงินที่โอน ช่องทางการโอนเงิน (เช่น เครื่อง ATM หรือ alpha by Thai Credit) ชื่อบัญชี/เลขที่บัญชีของผู้ทำรายการโอน ผู้ที่โอนผิดไปให้ และของผู้ที่ต้องการโอนที่ถูกต้อง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สลิปการโอน/ใบบันทึกรายการ (ถ้ามี) หรือภาพถ่ายหน้าจอที่เห็นข้อความแจ้งผลการโอนเงิน 

4. สำเนาใบแจ้งการชำระเงินของบริษัทผู้รับชำระ (กรณีเป็นบริการชำระค่าสินค้าและบริการ)

5. หลังจากนั้นให้ติดต่อสาขาธนาคาร หรือส่งเอกสารมาที่ Email: Callcenter-TCRB@tcrbank.com และติดต่อแจ้งยืนยันเอกสารที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-697-5454

คำถามที่พบบ่อย


การใช้งาน/วิธีดาวน์โหลด/การอัปเดตแอปพลิเคชัน

คำตอบ

สามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android

 

คำตอบ

- iOS: การตั้งค่า => ทั่วไป => เกี่ยวกับ => เวอร์ชันซอฟต์แวร์
- Android: การตั้งค่า => เกี่ยวกับโทรศัพท์ => ข้อมูลซอฟต์แวร์ => เวอร์ชัน Android

 

คำตอบ

- iOS: การตั้งค่า => ทั่วไป => เกี่ยวกับ => เวอร์ชันซอฟต์แวร์
- Android: การตั้งค่า => เกี่ยวกับแท็บเล็ต => ข้อมูลซอฟต์แวร์ => เวอร์ชัน Android

 

คำตอบ

ท่านสามารถดาวน์โหลด alpha by Thai Credit เวอร์ชันใหม่ได้ผ่านทาง App Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS) หรือ Google Play Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android)

 

คำตอบ

รหัสผ่านสำหรับใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้บริการ alpha by Thai Credit

 

คำตอบ

- ท่านสามารถใช้ข้อมูลหมายเลขบัตรเอทีเอ็มประกอบกับรหัส PIN ของบัตรเอทีเอ็ม และรหัส OTP เพื่อกำหนดรหัสผ่าน (Mobile PIN) ใหม่ได้
- ท่านสามารถใช้การจดจำใบหน้าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics) และรหัส OTP เพื่อกำหนดรหัสผ่าน (Mobile PIN) ใหม่ได้

 

คำตอบ

เมื่อท่านเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับ alpha by Thai Credit ระบบจะแจ้งให้ทำการลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ก่อนหน้าที่เคยใช้จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ท่านสามารถใช้งาน alpha by Thai Credit ได้เพียง 1 อุปกรณ์เท่านั้น

 

คำตอบ

ท่านควรติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-697-5454 หรือสาขาธนาคาร เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 

คำตอบ

ท่านสามารถใช้ alpha by Thai Credit บนอุปกรณ์แท็บเล็ตได้ ทั้งนี้ ท่านต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ก่อน จึงจะสามารถใช้งาน alpha by Thai Credit ได้

 

คำตอบ

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-697-5454 หรือสาขาธนาคาร เพื่อทำการระงับการใช้งานชั่วคราว หรือลงทะเบียน alpha by Thai Credit บนอุปกรณ์ใหม่ ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ก่อนหน้า (โทรศัพท์ที่สูญหาย) ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป

 

คำตอบ

ท่านสามารถยกเลิกการใช้งาน alpha by Thai Credit ได้โดยติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-697-5454 หรือสาขาธนาคาร ทั้งนี้ ท่านควรยกเลิกการติดตั้ง alpha by Thai Credit ออกจากอุปกรณ์ของท่าน

 

บริการด้านบัญชี

คำตอบ

6 เดือน (นับรวมเดือนปัจจุบัน)

 

คำตอบ

- ออมทรัพย์ (A1)
- ออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ (EK)
- ออมทรัพย์ PLUS ACCOUNT ONE (AA)
- ออมทรัพย์ PLUS HI (BQ)
- ออมทรัพย์เต็มกระปุก (CA)
** ทั้งนี้ท่านต้องทำการเพิ่มบัญชีข้างต้นบน alpha by Thai Credit ก่อน **

 

คำตอบ

ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ alpha by Thai Credit สามารถแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน (นับรวมเดือนปัจจุบัน)

 

บริการโอนเงิน

คำตอบ

alpha by Thai Credit ไม่มีบริการดังกล่าว แต่เมื่อทำรายการโอนเงินสำเร็จ ท่านสามารถแชร์สลิปผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ตามที่โทรศัพท์มือถือของท่านรองรับ

 

คำตอบ

ท่านสามารถเปลี่ยนวงเงินการโอนเงินได้ด้วยตนเองผ่าน alpha by Thai Credit โดยเลือกเมนู => วงเงินทำรายการ => วงเงินโอนเงิน/เติมเงิน โดยหลังจากเปลี่ยนแปลงวงเงินสำเร็จจะมีผลทันที
** วงเงินการทำรายการโอนเงิน และเติมเงิน เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมกัน โดยนับรวมทุกบัญชีบน alpha by Thai Credit **

 

คำตอบ

ท่านสามารถบันทึกรายการที่ใช้บ่อยได้ดังนี้
- หน้าทำรายการสำเร็จ
- หน้าข้อมูลบัญชีเงินฝาก หรือ ข้อมูลบัญชีสินเชื่อ ในส่วนของรายการธุรกรรม โดยต้องทำการขยายธุรกรรมนั้นๆ ก่อน
- หน้ารายการย้อนหลัง โดยต้องทำการขยายธุรกรรมนั้นๆ ก่อน
- หน้าประวัติการโอนเงิน โดยต้องทำการขยายธุรกรรมนั้นๆ ก่อน

 

คำตอบ

สามารถเรียกดูได้จาก 2 เมนู
- เมนู บัญชี => เลือกบัญชีที่ต้องการดู => แสดงรายการเดินบัญชีทุกช่องทาง
- เมนู โอนเงิน => ประวัติ (อยู่ด้านล่างสุดของหน้า) => แสดงรายการโอนเงินตามบัญชีเงินฝากด้านบนของหน้าที่เลือกไว้
**ทั้งนี้ สามารถเรียกดูย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน (นับรวมเดือนปัจจุบัน)**

 

คำตอบ

เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการโอนเงิน เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับโอนเงิน (หมายเลขพร้อมเพย์/ยอดเงิน) ให้โดยอัตโนมัติ

 

คำตอบ

ปัจจุบัน alpha by Thai Credit ยังไม่รองรับบริการดังกล่าว

 

คำตอบ

alpha by Thai Credit สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยเครดิตได้ดังนี้

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
- บัญชีเงินฝากประจำทันใจ (เฉพาะเวลา 07:00-21:00 น.)
- บัญชีเงินฝากปลอดภาษี (เฉพาะเวลา 07:00-21:00 น.)
**ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการฝากของแต่ละประเภทบัญชี

 

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

คำตอบ

alpha by Thai Credit ไม่มีบริการดังกล่าว แต่เมื่อทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการสำเร็จ ท่านสามารถแชร์สลิปผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ตามที่โทรศัพท์มือถือของท่านรองรับ

 

คำตอบ

ท่านสามารถเปลี่ยนวงเงินการชำระค่าสินค้าและบริการได้ด้วยตนเองผ่าน alpha by Thai Credit โดยเลือกเมนู => วงเงินทำรายการ => วงเงินการชำระค่าสินค้าและบริการ โดยหลังจากเปลี่ยนแปลงวงเงินสำเร็จจะมีผลทันที
**วงเงินการชำระค่าสินค้าและบริการ นับรวมทุกบัญชีบน alpha by Thai Credit

 

คำตอบ

ท่านสามารถบันทึกรายการที่ใช้บ่อยได้ดังนี้
- หน้าทำรายการสำเร็จ
- หน้าข้อมูลบัญชีเงินฝากในส่วนของรายการธุรกรรม โดยต้องทำการขยายธุรกรรมนั้นๆ ก่อน
- หน้ารายการย้อนหลัง โดยต้องทำการขยายธุรกรรมนั้นๆ ก่อน
- หน้าประวัติการจ่ายบิล โดยต้องทำการขยายธุรกรรมนั้นๆ ก่อน

 

คำตอบ

สามารถเรียกดูได้จาก 2 เมนู
- เมนู บัญชี => เลือกบัญชีเงินฝากที่ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ => แสดงรายการเดินบัญชีทุกช่องทาง
- เมนู จ่ายบิล => ประวัติ (อยู่ด้านล่างสุดของหน้า) => แสดงรายการจ่ายบิลตามบัญชีเงินฝากด้านบนของหน้าที่เลือกไว้
ทั้งนี้ สามารถดูย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน (นับรวมเดือนปัจจุบัน)

 

คำตอบ

เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการชำระค่าสินค้าและบริการ เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด/บาร์โค้ดที่อยู่บนใบแจ้งหนี้
ระบบจะแสดงข้อมูลการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

 

คำตอบ

ปัจจุบัน alpha by Thai Credit ยังไม่รองรับบริการดังกล่าว

 

คำตอบ

สามารถใช้ alpha by Thai Credit ชำระค่าสินค้าและบริการกับผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์แบบชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) โดย alpha by Thai Credit ได้จัดรายชื่อผู้ให้บริการไว้เป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้ สามารถเรียกดู หรือค้นหารายชื่อผู้ให้บริการได้ที่เมนู จ่ายบิล

 

คำตอบ

เลือกเมนู จ่ายบิล => คลิกที่ช่องค้นหาผู้ให้บริการ และระบุชื่อผู้ให้บริการที่ต้องการค้นหา => ระบบจะแสดงชื่อผู้ให้บริการที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา

 

บริการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet)

คำตอบ

alpha by Thai Credit ไม่มีบริการดังกล่าว แต่เมื่อทำรายการเติมเงินสำเร็จ ท่านสามารถแชร์สลิปผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ตามที่โทรศัพท์มือถือของท่านรองรับ

 

คำตอบ

ท่านสามารถเปลี่ยนวงเงินการเติมเงินได้ด้วยตนเองผ่าน alpha by Thai Credit โดยเลือกเมนู => วงเงินทำรายการ => วงเงินโอนเงิน/เติมเงิน โดยหลังจากเปลี่ยนแปลงวงเงินสำเร็จจะมีผลทันที
** วงเงินการทำรายการโอนเงิน และเติมเงิน เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมกัน โดยนับรวมทุกบัญชีบน alpha by Thai Credit **

 

คำตอบ

ท่านสามารถบันทึกรายการที่ใช้บ่อยได้ดังนี้
- หน้าทำรายการสำเร็จ
- หน้าข้อมูลบัญชีเงินฝาก ในส่วนของรายการธุรกรรม โดยต้องทำการขยายธุรกรรมนั้นๆ ก่อน
- หน้ารายการย้อนหลัง โดยต้องทำการขยายธุรกรรมนั้นๆ ก่อน
- หน้าประวัติการเติมเงิน โดยต้องทำการขยายธุรกรรมนั้นๆ ก่อน

 

คำตอบ

สามารถเรียกดูได้จาก 2 เมนู
- เมนู บัญชี => เลือกบัญชีที่ต้องการดู => แสดงรายการเดินบัญชีทุกช่องทาง
- เมนู เติมเงิน => ประวัติ (อยู่ด้านล่างสุดของหน้า) => แสดงรายการเติมเงินตามบัญชีเงินฝากด้านบนของหน้าที่เลือกไว้
** ทั้งนี้สามารถเรียกดูย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน (นับรวมเดือนปัจจุบัน) **

 

คำตอบ

เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเติมเงิน เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด ระบบจะแสดงข้อมูลการเติมเงินให้โดยอัตโนมัติ

 

คำตอบ

ปัจจุบัน alpha by Thai Credit ยังไม่รองรับบริการดังกล่าว

 

คำตอบ

สามารถเติมเงินเข้าไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท (Micro Pay e-Wallet) และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ลงทะเบียนบริการเติมเงินพร้อมเพย์

 

วงเงินการทำธุรกรรม

คำตอบ

ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินการทำรายการสูงสุดต่อวัน ทั้งการโอนเงิน เติมเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ด้วยตนเอง โดยการเลือก เมนู => วงเงินทำรายการ
** วงเงินการทำรายการโอนเงิน และเติมเงิน เป็นวงเงินที่ใช้ร่วมกัน โดยนับรวมทุกบัญชีบน alpha by Thai Credit **

 

คำตอบ

ทำได้ โดยการเลือกเมนู => วงเงินทำรายการ โดยหลังจากเปลี่ยนแปลงวงเงินสำเร็จจะมีผลทันที

 

บริการแจ้งเตือน

คำตอบ

เป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข่าวสาร และแจ้งเตือนด้านบัญชีที่ใช้งาน บน alpha by Thai Credit 

 

คำตอบ

ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-697-5454 หรือสาขาธนาคาร

 

คำตอบ

เป็นการแจ้งเตือนเมื่อบัญชีที่ใช้งานบน alpha by Thai Credit มีรายการเคลื่อนไหว

 

คำตอบ

ไม่สามารถยกเลิกได้
** ทั้งนี้บริการดังกล่าวเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่าน **

 

คำตอบ

ทำได้โดยการเลือกเมนู => การตั้งค่าแอปพลิเคชัน => การแจ้งเตือน โดยสามารถตั้งค่าได้ 2 รายการ ได้แก่ การแจ้งเตือนการทำธุรกรรม และ การแจ้งเตือนข่าวสาร

 

คำตอบ

การแจ้งเตือนผ่าน alpha by Thai Credit ไม่มีค่าบริการ

 

คำตอบ

ทำได้โดยการเลือกเมนู => การตั้งค่าแอปพลิเคชัน => การแจ้งเตือนทางอีเมล โดยสามารถตั้งค่าได้ 2 รายการ ได้แก่ การแจ้งเตือนการทำธุรกรรม และการแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบ

 

บริการพร้อมเพย์

คำตอบ

บริการรับและโอนเงินแบบใหม่ ช่วยให้การรับเงินโอนและโอนเงินเป็นเรื่องง่าย เพียงใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขผู้เสียภาษี แทนเลขที่บัญชีธนาคาร โดยสามารถทำรายการผ่าน alpha by Thai Credit ได้

 

คำตอบ

ท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ที่ alpha by Thai Credit หรือ สาขาธนาคาร

หลักฐานการทำธุรกรรมและการตรวจสอบ

คำตอบ

มีการเก็บสลิปไว้ที่คลังรูปภาพที่อุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านต้องตั้งค่า Autosave Slip = เปิด

 

คำตอบ

เป็นการสแกนเพื่อตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวมีการตัดเงินบัญชีต้นทางสำเร็จหรือไม่

 
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา