บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

 

บัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากหรือฝาก คล่องตัวสูงฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน พร้อมเบิกถอนสะดวกผ่านบัตร ATM เพื่ออำนวยความสะดวกและการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดบัญชี

สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหรือฝากเงิน
 • สะดวกฝาก ถอน โอน ได้ทุกสาขาและทุกวันทำการของสาขา ค่าธรรมเนียมทำธุรกรรม (ถ้ามี) ตามประกาศธนาคาร
 • ใช้เป็นบัญชีรับโอนหรือผูกคู่โอนไปยังบัญชีประเภทอื่นได้
 • สะดวกถอน คล่องตัวด้วยบัตร ATM ถอนได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยเครดิต และธนาคารกรุงไทย กว่า 6,000 ตู้ (ฟรีเฉพาะในเขตพื้นที่เดียวกัน)
เงื่อนไขบริการ
 • รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
 • ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ไม่เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย))
 • ไม่คิดค่ารักษาบัญชีเงินฝาก จนกว่าบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะถูกปรับสถานะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา)
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียมปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
 • ใช้สิทธิ์ผูกบัญชี Prompt Pay ค่าธรรมเนียมทำธุรกรรม (ถ้ามี) ตามประกาศธนาคาร
 • สมัครบัตรเอทีเอ็ม (ATM) เพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
  -ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  -ค่าธรรมเนียมรายปี
  -ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ
  -ให้สิทธิ์ผูกบัตรเอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน และบัตร 1 ใบ สามารถผูกได้ 1 บัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
 • คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (ทุกวันที่ 25 เดือนมิถุนายน และธันวาคม เบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป)
 • ดอกเบี้ยรับที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นตามเงินฝากออมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
การปรับสถานะเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และหลังจากนั้นหากผู้ฝากไม่มาติดต่อเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก ธนาคารจะปรับเงื่อนไขเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดา)ให้อัตโนมัติ ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากติดต่อกันเกิน 24 เดือน
-ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ โดยใช้เอกสารเปิดบัญชี บัตรประชาชนตัวจริง และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี โดยใช้เอกสารเปิดบัญชี บัตรประชาชนตัวจริง

หมายเหตุ :
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก / อัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
3. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย

เอกสารแนบ
ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก Product Catalog ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Sale Sheet เงินฝากพื้นฐาน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา