เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินมา กว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด ต่อมาได้ขออนุญาตดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และได้รับอนุญาตจัดตั้งพร้อมเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2550

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะบริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี ปัจจุบันธนาคารมีส่วนแบ่งในตลาดนาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์ที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็ว จนได้รับรางวัลธนาคารเพื่อรายย่อยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560 และ 2561 จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) มีสาขาให้บริการทางด้านการเงินเต็มรูปแบบ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด อีกทั้งยังขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคในรูปแบบสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาค

วิสัยทัศน์

ธนาคารไทยเครดิต
มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตทางธุรกิจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร

พันธกิจ

 
1.
ให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุด
แก่ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ
 
2.
ส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคนมีความรู้
และวินัยทางการเงิน
 
3.
สร้างสรรค์องค์กรให้ทุกคน
มีความกระตือรือร้นและภาคภูมิใจ
ในสิ่งที่ร่วมกันทำ
 
4.
สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา