เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

นายวานิช ไชยวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร
นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ
 
นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ 
นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กรรมการอิสระ 
นายจำนงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ
นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายธีระพล ปุสสเด็จ ประธานกรรมการ
Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
นายจำนงค์ วัฒนเกส กรรมการ
นายรงค์ หิรัญพานิช เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายจำนงค์ วัฒนเกส ประธานกรรมการ
Mr. Stephen Tirador Briones กรรมการ
นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์ เลขานุการ
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
Mr. Stephen Tirador Briones ประธานกรรมการ
นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการ
Mr. Roy Agustinus Gunara กรรมการ
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ เลขานุการ
คณะเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร
นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานกรรมการ
Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธานกรรมการ
นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล กรรมการ
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
Mr. Christopher Chan กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานกรรมการ
Mr. Roy Agustinus Gunara รองประธานกรรมการ
นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต กรรมการ
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์ กรรมการ
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
Mr. Christopher Chan กรรมการ
นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์ กรรมการ
นายดุลยวิทย์ อินทปันตี กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ เลขานุการ
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา