สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อแบบเช่าซื้อ เครื่องจักร-เครื่องมือ (Hire Purchase)


 
                                                  
ประหยัดดอกเบี้ย
 • ดอกเบี้ยคงที่ คิดแบบลดต้นลดดอก
 • ชำระเงินก้อนปิดสัญญาก่อนกำหนดได้ ไม่คำนวนดอกเบี้ยระยะเวลาที่เหลืออยู่ทำให้จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า
บริการสินเชื่อแบบเช่าซื้อ

เป็นบริการเพื่อรองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการ หรือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกัน เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อไม่ต้องการลงทุนเงินก้อนและต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเมื่อครบสัญญา

ประโยชน์
 • ไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ
 • ไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
เงื่อนไขการเช่าซื้อ
 • ระยะเวลาในการเช่า 1 – 5 ปี
 • คุณสมบัติของผู้เช่า เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ตลอดสัญญาเช่า
 • วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
ข้อเสนอที่พิเศษกว่า
 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • อัตราค่าเช่า คงที่ตลอดสัญญาเช่า
 • การชำระค่าเช่า ชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่ากันทุกเดือน
 • ชำระค่าเช่ามากกว่าอัตราค่าเช่าที่กำหนดได้ เงินต้นหมดไว ประหยัดดอกเบี้ย
 • ชำระปิดสัญญาก่อนกำหนดได้ทุกเวลา* ไม่คิดดอกเบี้ยช่วงเวลาที่เหลือของสัญญา ประหยัดดอกเบี้ย
ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • รถเครน / รถขุด / รถตัก / รถบด
 • เครื่อง CNC -เครื่องกลึง / ไส / เจียร / เจาะ ฯลฯ สำหรับวัสดุ พลาสติก / โลหะ
 • เครื่องบรรจุภัณฑ์ -Filling & Package Equipment
 • เครื่องจักร-อุปกรณ์ ช่วยเคลื่อนย้ายสินค้า - Forklift / Crane
 • เครื่องพิมพ์ เครื่องตัด เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

หมายเหตุ :
เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารแนบ
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME เงินกู้ยืมระยะยาว (Term Loan) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้ยืมระยะสั้น (Promissory Note) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้ยืมระยะสั้น (Overdraft) ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อธุรกิจธนกิจ ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เอกสารแสดงการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา