สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อธุรกิจสำหรับวิชาชีพแพทย์

 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เสนอสินเชื่อพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ได้มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพของตน ผู้ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเงินทุนสนับสนุน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และโอกาสให้แก่ธุรกิจของตนเอง อาทิ ซื้อสถานประกอบธุรกิจใหม่ หรือปรับปรุงสถานประกอบการ ซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ หรือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์
 • พิจารณาสำหรับแพทย์ 5 สาขาวิชา: แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์
 • คุณสมบัติผู้กู้อายุ 20 – 60 ปี
 • ระยะเวลาการกู้ 3 - 10 ปี
จุดเด่นผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์
 • แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพ
 • แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันในการขอกู้
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของแพทย์ และทันตแพทย์)
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของสัตวแพทย์ เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์)
 • ระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมวงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ในการขอกู้โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • เพื่อขยายกิจการ หรือธุรกิจทางการแพทย์
 • เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเปิดคลีนิกรักษาโรค
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของผู้สมัคร
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือเอกสารอื่นที่แสดงแหล่งที่มาของรายได้
 • สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
Call center: 02-697-5454
Website ธนาคาร www.tcrbank.com

ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา