สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส แบบรวมหนี้ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวของ ธปท.


         เป็นบริการรีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมให้วงเงินส่วนเพิ่มเป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมหนี้สินเชื่อรายย่อยจากสถาบันการเงินอื่นหรือกับธนาคารเอง ตามมาตรการการแก้หนี้ระยะยาวช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ ตามแนวทางของ ธปท.


รูปแบบของการรวมหนี้


ประโยชน์จากการรวมหนี้

1. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยลดลงเมื่อนำมารวมหนี้ ทำให้ลดภาระต่อเดือนและมีมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
2. ชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น เพราะรวมหนี้สินเชื่อรายย่อยเป็นก้อนเดืยวและผ่อนชำระกับไทยเครดิตด้วยยอดเดียว
3. ลูกค้าไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต หากเจรจารวมหนี้สำเร็จตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้เสียข้อควรรู้สำหรับลูกหนี้

1. ลูกค้าสามารถรวมหนี้ได้ไม่เกินมูลค่าของหลักประกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายและเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
2. ลูกค้าต้องให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นแก่ธนาคารเพื่อพิจารณาในการรวมหนี้ เช่น ชื่อเจ้าหนี้ ยอดหนี้คงค้าง
3. ลูกค้ามีหน้าที่ในการยกเลิกวงเงินหรือปิดบัญชีสินเชื่อในรายการที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารในการรวมหนี้ เพื่อเป็นการดูแลภาระหนี้โดยรวมของตนเองให้อยู่ในระดับที่ลูกหนี้สามารถบริหารจัดการได้
4. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรวมหนี้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการรวมหนี้ตามมาตรการรวมหนี้แล้ว


เอกสารแนบ
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส (Debt Conso) ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวธปท. ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Debt Conso) ตามมาตรการแก้หนี้ระยะยาวธปท. ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา