สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัสโปร


 
รีไฟแนนซ์บ้าน ต้องไทยเครดิต ผ่อนเบาสบายด้วย ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน 

คุณสมบัติผู้กู้และ/หรือผู้กู้ร่วม
•  บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
•  อายุระหว่าง 20-65 ปี
•  กรณีพนักงานประจำ และผู้มีอาชีพอิสระ รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไปและมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
•  กรณีเจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป และดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
อัตราดอกเบี้ยหมายเหตุ
• *MRR อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) = 9.45% ต่อปี อ้างอิงประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 1/2566) เริ่มใช้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

• **วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา=4.94% ต่อปี ( คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ) กรณีทำ MRTA ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก 0.15% ต่อปีในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป 

• ***วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ กรณีทำ MRTA ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะลดในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป จากปกติอีก 0.50% ต่อปี

• หากมีการยกเลิกประกัน MRTA หลังทำสัญญาก่อนครบกำหนด 3 ปีหรือกรณีเกิดเหตุใดๆที่ทำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกัน MRTA อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นเป็นปกติตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับและเบี้ยประกันนั้นจะถูกนำไปใช้ชำระคืนเงินต้นตามสัญญา

• เฉพาะการรีไฟแนนซ์ ธนาคารอนุมัติพร้อมขอกู้วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์(ส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินที่เพื่อที่อยู่อาศัย) ยอดเงิน 200,000 บาทขึ้นไป 

• การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขฟรีค่าประเมิน
• ลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66 และต้องจดจำนองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 66
• ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระค่าประเมินก่อน ณ วันที่เจ้าหน้าที่ Outsource เข้าประเมินราคา

• ธนาคารจะดำเนินการคืนค่าประเมินเข้าบัญชีเงินกู้โดยนำไปตัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น จนถึงวันที่ทำรายการคืนเงิน (เงื่อนไขเป็นไปตามรูปแบบการตัดชำระเงินกู้ของธนาคาร) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น

 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน / อาคารชุด) 
 • สำเนาสัญญาเงินกู้และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดตั้งแต่  3 เดือน ย้อนหลัง หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

อาชีพอิสระ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น เอกสารแสดงภาษีเงินได้ 50 ทวิ, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด

เจ้าของกิจการ

 • ทะเบียนการค้า หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือน ล่าสุด หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ


เอกสารแนบ
ตารางเปิดเผยข้อมูล ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์พลัส 0% 6 เดือน ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา