สินเชื่อทองแลกเงิน


วางทองปั๊บ...รับเงินปุ๊บ* เงินช็อต หมุนไม่ทัน เอาทองมาจำนำกับเรา
สะดวก ทองปลอดภัย มั่นใจในมืออาชีพ
 • รับวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำ ** ณ วันที่ทำสัญญา
 • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน*
 • ต่ออายุ 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน
ลักษณะหลักประกัน
 • ทองคำแท่งหรือรูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกิน 93.5% ขึ้นไป
เงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินสินเชื่อ 3,000 - 100,000 บาท
  สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน
 • วงเงินสินเชื่อ 100,001 - 200,000 บาท
  สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน
คุณสมบัติผู้กู้
 • อายุ 20 - 70 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลที่พิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ทำธุรกรรมผิดกฎหมาย
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่มีเงินเข้าย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการทำธุรกรรมสินเชื่อแบบผ่อนชำระ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • ตรวจสอบคุณภาพหลักประกันที่นำมาเป็นหลักประกัน
 • ดำเนินการพิจารณาตามข้อกำหนดของธนาคาร
 • แจ้งผลอนุมัติสินเชื่อ
 • ลงนามในสัญญาเงินกู้พร้อมรับเงินสด

หมายเหตุ :
* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ต้องเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของทองคำย้อนหลัง 100 วัน และใช้ค่าตัวใดตัวหนึ่งที่ต่ำกว่า
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามสถานภาพของผู้กู้ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ
- รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารแนบ
ข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน Mass ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน Upper Mass ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน Premium ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา