สินเชื่อทองแลกเงิน

 
 • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน*
 • รับวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำ** ณ วันที่ทำสัญญา
 • ต่ออายุทุก 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน
ลักษณะหลักประกัน
 • ทองคำแท่งหรือรูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกิน 93.5%
เงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินสินเชื่อ 3,000 - 100,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% มูลค่าหลักประกัน ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน
 • วงเงินสินเชื่อ 100,001 - 2,000,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% มูลค่าหลักประกัน ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน
คุณสมบัติผู้กู้
 • อายุ 20-70 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมทางกฏหมาย
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่มีเงินเข้าย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินฝาก
ขั้นตอนการทำธุรกรรมสินเชื่อแบบผ่อนชำระทองแลกเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • ตรวจสอบคุณภาพหลักประกันที่นำมาเป็นหลักประกัน
 • ดำเนินการพิจารณาตามข้อกำหนดของธนาคาร
 • แจ้งผลอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
 • ลงนามในสัญญาเงินกู้ พร้อมรับเงินสด

หมายเหตุ :
* ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ต้องเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของทองคำย้อนหลัง 100 วัน และใช้ค่าตัวตัวหนึ่งที่ต่ำกว่า

ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา