ประกาศธนาคาร

ประจำปี พ.ศ. 2557 (2014)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2557 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2556 (2013)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2556 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2553 (2010)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่ง ครั้งที่ 1/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ครั้งที่ 1/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2552 (2009)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ครั้งที่ 3 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ครั้งที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ครั้งที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2551 (2008)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ สย.002/2551 (ครั้งที่ 5) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ สย.002/2551 (ครั้งที่ 4) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ สย.002/2551 (ครั้งที่ 3) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ สย.002/2551 (ครั้งที่ 2) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่สย.002/2551 (ครั้งที่ 1) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา