ประกาศธนาคาร

ประจำปี พ.ศ. 2557 (2014)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสินเชื่อที่มีทองคำเป็นหลักประกัน ครั้งที่ 1/2557 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2555 (2012)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน (Gold for Cash) ครั้งที่ 2/2555 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน (Gold for Cash) ครั้งที่ 1/2555 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2553 (2010)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน (Gold for Cash) ครั้งที่ 2/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน (Gold for Cash) ครั้งที่ 1/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2551 (2008)

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน ที่ สบ.004/2551 (ครั้งที่ 3) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน ที่ สบ.004/2551 (ครั้งที่ 2) 2 เมษายน 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆของสินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน ที่ สบ.004/2551 (ครั้งที่ 1) 4 มีนาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา