ประกาศธนาคาร

ประจำปี พ.ศ. 2564 (2021)

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ (สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย) ครั้งที่ 1/2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2563 (2020)

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ (สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย) ครั้งที่ 1/2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2559 (2016)

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ (สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย) ครั้งที่ 2/2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์(สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย) ครั้งที่ 1/2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา