ประกาศธนาคาร

ประจำปี พ.ศ. 2553 (2010)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเพื่อคนมีรถ (Auto for Cash) ครั้งที่ 1/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2552 (2009)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเพื่อคนมีรถ (Auto for Cash) ครั้งที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเพื่อคนมีรถ (Auto for Cash) ครั้งที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2551 (2008)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ ของสินเชื่อเพื่อคนมีรถ (Auto for Cash) ที่ สย.001/2551 (ครั้งที่ 2) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสินเชื่อเพื่คนมีรถ (Auto for Cash) ที่สย.001/2551 (ครั้งที่ 1) เริ่มใช้ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2550 (2007)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ ของสินเชื่อเพื่อคนมีรถ (Auto for Cash) ที่ สย.001/2550 (ครั้งที่ 2) 30 เมษายน 2550 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และบริการของสินเชื่อเพื่อคนมีรถ (Auto for Cash) ที่ สย.001/2550 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา