ประกาศธนาคาร

ประจำปี พ.ศ. 2555 (2012)

ประกาศที่ 043/2555 เรื่อง งดการให้บริการการลงทุนในตั๋วแลกเงินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 2/2555) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 1/2555) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2554 (2011)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 6/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 5/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 4/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 3/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 2/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 1/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2553 (2010)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 5/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 4/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 3/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 2/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 1/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2552 (2009)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 12/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 11/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 10/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 9/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 8/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 7/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 6/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 5/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 4/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 3/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 2/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 1/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2551 (2008)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 4/2551) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 3/2551) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 2/2551) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ครั้งที่ 1/2551) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา