ประกาศธนาคาร

ประจำปี พ.ศ. 2564 (2021)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุสินเชื่อไมโคร พลัส(สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ) ครั้งที่ 2/2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุสินเชื่อไมโคร พลัส(สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ) ครั้งที่ 1/2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2563 (2020)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุสินเชื่อไมโคร พลัส(สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ) ครั้งที่ 1/2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา