ประกาศธนาคาร

ประจำปี พ.ศ. 2565 (2022)

ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 2/2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 1/2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2563 (2020)

ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 1/2563 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2561 (2018)

ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 1/2561 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2556 (2013)

ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 2/2556 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 1/2556 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2555 (2012)

ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 1/2555 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2553 (2010)

ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 1/2553 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2552 (2009)

ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 1/2552 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2551 (2008)

ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 4/2551 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศตารางที่ 3 อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อและค่าบริการอื่นๆ ครั้งที่ 3/2551 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา