ประกาศธนาคาร

ประจำปี พ.ศ. 2565 (2022)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1-2565) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2564 (2021)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1-2564) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2563 (2020)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 3-2563) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 2-2563) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1-2563) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2561 (2018)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 2-2561) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1/2561) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2559 (2016)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 2/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1/2559) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2557 (2014)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1/2557) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2557 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2556 (2013)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1/2556) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2554 (2011)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1/2554) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2553 (2010)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 2/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1/2553) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2552 (2009)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 2/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 1/2552) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2551 (2008)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 3/2551) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ (ครั้งที่ 2/2551) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคารด้านเงินฝาก ที่ ธน.001/2551 (ครั้งที่ 1) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร ด้านเงินฝาก ที่ ธน.001/2550 (ครั้งที่ 3) 21 มกราคม 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2550 (2007)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร ด้านเงินฝาก ที่ ธน.001/2550 (ครั้งที่ 2) 1 ตุลาคม 2550 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมธนาคาร ด้านเงินฝาก ที่ ธน.001/2550 18 มกราคม 2550 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา