ประกาศธนาคาร

ประจำปี พ.ศ. 2565 (2022)

ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 1/2565 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2563 (2020)

ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 1/2563 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2561 (2018)

ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ประจำปี พ.ศ. 2560 (2017)

ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 1/2560 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2559 (2016)

ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 1/2559 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2558 (2015)

ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจ ครั้งที่ 1/2558 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2551 (2008)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อธุรกิจธนกิจ ที่ สธ.001/2551 (ครั้งที่ 1) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2551 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 

ประจำปี พ.ศ. 2550 (2007)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ (ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจธนกิจ) ที่ สธ.001/2550 ดูออนไลน์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา