บริการอื่นๆ

บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)

บริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านตู้เอทีเอ็ม และเคาน์เตอร์ของธนาคาร ไม่ว่าจะโอนเงินให้ครอบครัว เพื่อน หรือใครๆ ระหว่างธนาคาร บริการโอนทันใจสามารถให้ท่านโอนเงินไปยังบัญชีของธนาคารอื่นทั่วประเทศได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ผู้รับโอนสามารถเบิกถอนเงินได้ทันที

บริการโอนทันใจ เปิดให้บริการทุกวันที่ตู้เอทีเอ็มทุกเครื่อง 24 ชั่วโมงของทุกวัน และทุกสาขาของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โอนทันใจ ผ่านตู้เอทีเอ็ม สามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินในบัตรเอทีเอ็มแต่ละประเภทของธนาคาร ท่านสามารถโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มไปยังธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ถึง 19 แห่งที่ให้บริการ โอนทันใจ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถโอนเงินสดไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ท่านสามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ถึง 14 แห่ง* ที่ให้บริการ ดังนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซิตี้แบงก์
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารธนชาต ธนาคารอิสลาม ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

หมายเหตุ :
ธนาคารจะแจ้งให้ทราบ หากมีธนาคารพาณิชย์อื่นร่วมให้บริการเพิ่มเติม
อัตราค่าธรรมเนียมบริการโอนทันใจ ตามประการธนาคารเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมด้านเงินฝาก

ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา