บริการอื่นๆ

บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Credit)

บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เป็นบริการที่ธนาคารฯ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ เข้าบัญชีเงินฝากของคู้ค้า (ผู้รับเงินโอน) ที่มีอยู่กับธนาคารฯ ได้โดยไม่ต้องมาทำรายการที่หน้าเคาท์เตอร์ของธนาคารเอง โดยลูกค้าและคู่ค้า (ผู้รับเงินโอน) ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน อยู่ที่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ประโยชน์ของบริการ
  • รับส่งข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และส่งมายังสาขาของ ธนาคาร (หรือรับและจัดส่งข้อมูลตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด) ก่อนวันที่กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคู่ค้า ล่วงหน้า 2 วันทำการ
  • หักเงินและโอนเงินตรงเวลา ระบบหักบัญชีของธนาคารจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีลูกค้า และโอนเข้าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคู่ค้า(ผู้รับเงินโอน)ตามกำหนดเวลา
  • ลดความเสี่ยง ช่วยลดภาระในการโอนเงินเข้าบัญชีที่หน้าเคาท์เตอร์ธนาคาร
  • ลดภาระและสะดวกในการตรวจสอบ และกระทบยอดบัญชี ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของบริษัทและโอนเงินให้กับคู่ค้า (ผู้รับเงินโอน) พร้อมทั้งแจ้งผลออกเป็นรายงาน หรือ ดาวน์โหลด ตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด
ลักษณะการให้บริการ
  • คู่ค้า (ผู้รับเงินโอน) ของบริษัท ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
  • บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของคู่ค้า เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นงวด
  • บริษัทบันทึกและส่งคำสั่งโอนเงินตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนดไว้
  • ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของลูกค้า และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้กับคู่ค้าของบริษัท (ผู้รับเงินโอน) ในคราวเดียวกัน
อัตราค่าธรรมเนียม
  • ในเขตสำนักหักบัญชี 10 บาท ต่อรายการ
  • นอกเขตสำนักหักบัญชี 20 บาท ต่อรายการ
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา