บริการอื่นๆ

บริการเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัด (BC-3D)

เช็คหลากสาขา…บริการเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัดเอาอยู่

ด้วยบริการเรียกเก็บเช็คต่างจังหวัดเพียงบริการเดียว…ให้คุณสะดวกกว่าที่เคย ด้วยบริการการนำฝากเช็คเพื่อส่งเรียกเก็บภายในประเทศ ด้วยการนำเช็คต่างจังหวัด รวมทั้งเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ฝากเรียกเก็บผ่านทุกสาขาของธนาคาร โดยธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีตามที่บริษัทระบุไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อคุณและบริษัทสามารถบริหารเงินทุนภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยเสริมสภาพคล่อง ลดความเสี่ยงของธุรกิจ หมดกังวลด้วยธนาคารรับภาระในการดูแลรักษาเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้าในที่ที่ปลอดภัย

เงื่อนไข
  • ลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันของธนาคาร สามารถสมัครใช้บริการได้
อัตราค่าธรรมเนียม
  • 0.1% ของจำนวนเงินตามหน้าเช็ค (ขั้นต่ำ 10 บาท ต่อรายการ)
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา