บริการอื่นๆ

บริการออกแคชเชียร์เช็คแทนบริษัท (Cheque Payment)

อีกขั้นของสะดวกสบายในการชำระค่าสินค้าและบริการของคุณ…ด้วยบริการรับจัด พิมพ์เช็ค รายละเอียดการจ่ายเช็คพร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งบริการจ่ายเช็คดังกล่าวแทนลูกค้า ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด

  • ลูกค้าสามารถลดขั้นตอนการออกเช็คสั่งจ่าย ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้ออกแคชเชียร์เช็คของธนาคาร เพื่อช่วยลดภาระการลงนามจ่ายเช็คของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถลดขั้นตอน เวลา และลดค่าใช้จ่ายในการออกเช็คได้
  • บริษัท สามารถบริหารบุคลากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถโยกย้ายบุคคลที่ดูแลการออกเช็คเพื่อไปทำประโยชน์ด้านอื่นได้
เงื่อนไข
  • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันของธนาคารเท่านั้น จึงสามารถสมัครใช้บริการได้
อัตราค่าธรรมเนียม
  • 15 บาทต่อรายการ (ลูกค้าจัดทำข้อมูลให้ธนาคาร)
  • 20 บาทต่อรายการ (ธนาคารจัดทำข้อมูลให้ลูกค้า)
ให้เราช่วยเหลือคุณอย่างไร?
ที่ ธนาคารไทยเครดิตฯ คุณสามารถปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน เพียงคุณส่งข้อความถึงเรา
คุยกับเรา