TCR Bank

ร่วมงานกับเราอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อทาง e-mail : recruitment@tcrbank.com
 


ลำดับ
ตำแหน่ง
ส่วน
ฝ่าย
อัตรา
1
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager)
สำนักงานใหญ่(รัชดาภิเษก)
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
20
รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager)

 

   

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ในสถาบันการเงินและด้านการนำเสนอสินเชื่อ

 

-มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานขาย

 

 

 

ลักษณะงาน

 

-กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย

 

-เสนอสินเชื่อ และประกัน MRTA ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเจ้าของธุรกิจรายย่อย

 

-รักษาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าปัจจุบัน ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า

 

 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อขยายโอกาสในการทำธุรกิจ

 

- ทำการตลาดให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

งานทรัพยากรบุคคล 02-697-5300 ต่อ 2608,2214,2213,2217,2220

 

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่ recruitment@tcrbank.com

 
2
เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
เครือข่ายสาขา
ฝ่ายบริหารเครือข่ายสาขา
10
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

Job Summary )

 •  บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน  การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM
 • บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ
 • รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำวัน
 • บันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และปิดยอดบัญชีเพื่อจัดทำงบทดลองประจำวัน (Daily Trial Balance)
 • อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

ชาย / หญิง

อายุ       

23 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 •  มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

พื้นที่ที่พิจารณาเป็นพิเศษ   

 

พระราม 2 , อ้อมใหญ่ , บางแค , เยาวราช , สุราษฏร์ธานี


3
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานสินเชื่อ
ส่วนงานข้อมูลเครดิตและเอกสาร
ปฏิบัติการกลาง
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 

( Job Summary )

 

 

-    ดูแลรับผิดชอบการจัดทำทะเบียนแฟ้มสินเชื่อ การจัดเก็บ การเบิกยืมแฟ้ม

 

-    การแสดงเอกสารเข้าระบบ TCMS

 

-   ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

  

 

 

 

   


 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

 

( Job Specification )

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ         

 

ไม่เกิน 30 ปี 

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรี

 

ประสบการณ์

 

มีความรู้ด้านเอกสารสินเชื่อ 

 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้

- ละเอียดรอบคอบ 

- อดทนต่อความกดดันได้ดีมาก

- ชอบงานเอกสาร

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 


4
รองผู้จัดการ - ผู้จัดการสาขา
สาขาซีคอนบางแค,สะพานใหม่,ห้วยขวาง,เยาวราช,อ้อมใหญ่
ฝ่ายบริหารเครือข่ายสาขา
4
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

 

(Job Summary)

 

 - บริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ของสาขาธนาคาร

 

- ควบคุม และกำกับดูแลกระบวนการปฏิบัติงานสาขาของธนาคาร

 

- พัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าเงินฝาก และสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

- ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีทั้งด้านทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้รายจ่ายของสาขา

 

- ควบคุมดูแลเงินสดระหว่างวันของสาขาให้มีปริมาณที่เหมาะสมตามระเบียบของธนาคาร 

 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

28 – 41 ปี

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์

 

มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 6 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารสาขา 3 ปีขึ้นไป

 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 

 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร

   

 • มีทักษะด้านการขาย การติดต่อประสานงาน

   

 • มีทักษะการบริหารจัดการ

   

 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 

   

** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

พื้นที่ที่พิจารณาเป็นพิเศษ   

 

ชลบุรี , นครราชสีมา , สุราษฏร์ธานี

 

5
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ข้อมูลบัญชีสินเชื่อ
ปฏิบัติการกลาง
3
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

(Job Summary)

-          จัดทำรายงาน Data Set

-          รับชำระเงินกู้ในระบบ Core Banking 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(Job Specification)

 

 เพศ     

 

 ชาย / หญิง

 

 อายุ       

 

 23 – 35 ปีขึ้นไป

 

 การศึกษา

 

 ปริญญาตรีสาขาบัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 ประสบการณ์

 

 

 ด้านการธนาคาร การเงิน  1-3 ปี หากมีความรู้ด้านงานสินเชื่อธนาคารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 ความรู้

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ในงานสินเชื่อ

-  มีทักษะ การวางแผน การติดต่อประสานงานที่ดี 

-  มีทักษะในการใช้โปรแกรม   Microsoft office

-  มีความรวดเร็วในการทำงาน

-  รักการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ ใฝ่รู้ และมีความละเอียดรอบคอบ 

** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

 

6
พนักงานต้อนรับลูกค้า-สำนักงานใหญ่ (ด่วน)
ส่วนลูกค้าสัมพันธ์
พัฒนาช่องทางบริการและการขาย
2
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

( Job Summary )

 • ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร
 • อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาติดต่อธนาคาร
 • ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

หญิง

อายุ       

22 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ทุกสาขา

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานให้บริการ 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 • มีใจรักบริการ
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ
 • มีระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

7
รองผู้จัดการ-ผู้จัดการ
บริการกลาง
ธุรการ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-                    ควบคุมการรับ – ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก 

-                    ควบคุมการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ 

-                    ดูแลงานยานพาหนะและพนักงานขับรถส่วนกลาง 

-                    ดูแลงานบริการความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย

-                   รับแจ้งปัญหาและการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนัก  งานจากฝ่ายงานต่างๆ

-                    ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องใช้สำนักงาน 

-                    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

25 ปีขึ้นไป

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรี

 

ประสบการณ์

 

5 ปีขึ้นไป

 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 

 

-  มีใจรักงานบริการ 

-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี

-  ประสานงานได้ดี

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

 

8
เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้จัดการ
วิเคราะห์สินเชื่อ
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
5
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ 

- วิเคราะห์และตรวจสอบสินเชื่อตามขั้นตอนและนโยบายของธนาคาร 

- จัดทำใบขออนุมัติสินเชื่อ และรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ 

- นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

25 ปีขึ้นไป

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ การบัญชีสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์

 

มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อหรือกลุ่มธุรกิจการเงิน 1 -2 ปี ขึ้นไป 

 

ความรู้ / ความสามารถพิเศษ

 

- มีทักษะในการคิดและเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์สินเชื่อและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

 

บุคลิกลักษณะ

 

- บุคลิกดี สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี     

- กระตือรือร้น กล้าแสดงความคิดเห็น

- มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

9
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ(SME)
ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
5
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

( Job Summary )

- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

- ติดต่อลูกค้าเพื่อติดตามเอกสารต่างๆ

- จัดทำรายงานต่างๆ จัดทำบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสินเชื่อเบื้องต้น

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย       

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

( Job Specification )

 

เพศ     

 

ชาย / หญิง

 

อายุ       

 

24 ปีขึ้นไป

 

การศึกษา

 

ปริญญาตรีขึ้นไป

 

ประสบการณ์

 

ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้ ความสามารถพิเศษ 

บุคลิกลักษณะ

 

 

- ใช้โปรแกรม MS.Office ได้ในระดับดี 

- ทักษะในการติดต่อประสานงาน 

- มีทักษะในการวิเคราะห์สินเชื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

 

10
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการอาวุโส)
ตรวจสอบIT,ตรวจสอบสาขา,ตรวจสอบสำนักงานใหญ่
ตรวจสอบ
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

งานตรวจสอบ IT

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-          ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้าน General Control และ Application Control

 

-          ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ 

 

-          พัฒนาระบบงานสนับสนุนการตรวจสอบทั่วไป 

 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

28 ปีขึ้นไป 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบ IT หรือ ด้าน IT 3 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ 

 

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ AS/400 , MS ACCESS , โปรแกรมคอมพิวเตอร์บน PC

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

งานตรวจสอบสาขา

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

-          ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆ / สาขาธนาคาร 

 

-          ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

24 ปีขึ้นไป

 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบสาขา 2 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ MS ACCESS

 

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

งานตรวจสอบสำนักงานใหญ่

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Job Summary)

 

- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน

-ดูแลทรัพย์สิน การบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในสำนักงานใหญ่ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางการและข้อบังคับของธนาคาร

-ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆในสำนักงานใหญ่ธนาคาร 

-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(Job Specification)

 

เพศ     

 

 

ชาย / หญิง 

 

อายุ       

 

 

24 ปีขึ้นไป

 

 

การศึกษา

 

 

ปริญญาตรีด้านบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ประสบการณ์

 

 

ด้านตรวจสอบสำนักงานใหญ่ 1 ปีขึ้นไป

 

 

ความรู้  

ความสามารถพิเศษ

บุคลิกลักษณะ

 

 

-   มีความรู้ด้านระบบ MS ACCESS

 

-   มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานตรวจสอบ 

 

-   มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์ 

 

-   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

11
เจ้าหน้าที่การตลาด (Nano Credit Advisor)
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
20
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

โอกาสในความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ 

 

เริ่มต้นที่นี่  เติบโตไปพร้อมกัน 

สำหรับ นักศึกษาจบใหม่ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป 

 

โอกาส ที่คุณ จะได้รับ จากไทยเครดิต:

 

ได้ทำงานประจำมีความมั่นคง  มีความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจน เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและธนาคาร  

ได้รับผลตอบแทนที่จูงใจตามความสามารถ

การฝึกอบรม เรียนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ 

 สัมผัสประสบการณ์จริงในการวางแผนและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า 

 

คุณสมบัติ :

-นักศึกษาจบใหม่ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป 

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แค่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และปรับตัว กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

-ผลการเรียนดีหรือทำกิจกรรมระหว่างศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office , Mobile Application

-มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบสูง

-มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ

-มีทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 

-ชอบงานที่ท้าทาย  และมุ่งมั่นในความสำเร็จ

 

 

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ ***

 

 

รายละเอียดงาน:

 

1.ขยายฐานสินเชื่อลูกค้ารายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์)

 

2. นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

 

3. วิเคราะห์และอำนวยสินเชื่อ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด  

  

4. รับชำระหนี้จากลูกค้าถึงสถานประกอบการ ตามเวลากำหนดที่นัดหมาย และติดตามให้ลูกค้ามาชำระหนี้ ตามกำหนดเวลา 

 

            5.ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้าในความดูแล (Portfolio) เพื่อการให้บริการที่ดี และประเมินความเสี่ยงของลูกค้า  

  

6.การทำงานส่วนใหญ่จะออกไปพบลูกค้าที่สถานประกอบการของลูกค้าเป็นหลัก 

 

 

***ผู้สมัครที่รับคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมจากธนาคารในงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนปฎิบัติงานจริง***

 

 
12
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / Teller ประจำสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ศูนย์ธุรกิจ 1
เครือข่ายสาขา
1
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

Job Summary )

 •  บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน  การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM
 • บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ
 • รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำวัน
 • บันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และปิดยอดบัญชีเพื่อจัดทำงบทดลองประจำวัน (Daily Trial Balance)
 • อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

ชาย / หญิง

อายุ       

23 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 •  มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

พื้นที่ที่พิจารณาเป็นพิเศษ   

 

 บางแค , ปิ่นเกล้า , พรานนก , สามแยกไฟฉาย ,พุทธมณฑลสาย 2 , บางพลัด , จรัญสนิทวงศ์ 

13
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / Teller ประจำสาขาชลบุรี
ศูนย์ธุรกิจ 3
บริหารเครือข่ายสาขา
2
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

Job Summary )

 •  บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน  การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM
 • บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ
 • รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำวัน
 • บันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และปิดยอดบัญชีเพื่อจัดทำงบทดลองประจำวัน (Daily Trial Balance)
 • อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

ชาย / หญิง

อายุ       

23 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 •  มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

พื้นที่ที่พิจารณาเป็นพิเศษ   

 

จังหวัดชลบุรี

14
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า / Teller ประจำสาขานครราชสีมา
ศูนย์ธุรกิจ 4
บริหารเครือข่ายสาขา
2
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

Job Summary )

 •  บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน  การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM
 • บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ
 • รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกสารทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำวัน
 • บันทึกรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ และปิดยอดบัญชีเพื่อจัดทำงบทดลองประจำวัน (Daily Trial Balance)
 • อำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

( Job Specification )

เพศ     

ชาย / หญิง

อายุ       

23 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 0-2 ปีขึ้นไป 

ความรู้  ความสามารถพิเศษบุคลิกลักษณะ

 •  มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ 
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ

*** ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล /มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ *** 

 

พื้นที่ที่พิจารณาเป็นพิเศษ   

 

จังหวัดนครราชสีมา

 
ออมทรัพย์
0.50 - 1.80 %
ประจำ
1.50 - 1.90 %
กระแสรายวันเพิ่มค่า
0.25 - 0.75 %
ปลอดภาษี
2.80 %
บัตรเงินฝาก
-
MLR
8.52 %
MOR
8.90 %
MRR
9.10 %
MAR
7.90 %
MGR
16.55 %
IT MX ICAS ICAS