TCR Bank

ข่าวสารธนาคาร

 • ธ.ไทยเครดิต ฯ จับมือ บสย. ชูโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร”
  วันที่โพส : 21 กรกฎาคม 2560
  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ดีที่สุด จัดทำโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้สามารถเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับธนาคาร โดยจับมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น ทั้งการสร้างวินัยทางการเงิน การทำบัญชีเบื้องต้น การออมเงิน ให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย
  อ่านต่อ  >>
 • สินเชื่อนาโนเครดิตฯ รุกขยายสาขาที่ จ.สมุทรสงคราม
  วันที่โพส : 20 กรกฎาคม 2560
  สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ขยายสาขาให้บริการในต่างจังหวัด อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงความต้องการสินเชื่อในระบบของพ่อค้าแม่ค้าให้มากที่สุด ล่าสุด เปิดให้บริการที่ สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สมุทรสงคราม
  อ่านต่อ  >>
IT MX ICAS ICAS